مشخصات راکت آماده

درود فراوان در مطلب قبل راکت را تعریف و به بطور مختصر انواع آن را شرح دادیم. در این مطلب قصد داریم تا شناسه های راکت تنیس روی میز را معرفی کنیم. هر راکت دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد و دلیل تنوع مدل و تفاوت قیمت نیز بدلیل تفاوت در ویژگی های…