چوب راکت و دسته بندی نوع دوم

راهنمای انتخاب راکت (بخش دوم)

در مطالب قبل آموختیم که برای انتخاب و ارتقا راکت مناسب ابتدا می بایست سطح بازیکن و سپس سبک بازی تعیین گردد. همچنین مراحل انتخاب راکت برای بازیکنان غیر حرفه ای را بیان کردیم. در این مطلب به برخی نکات انتخاب راکت برای بازیکنان حرفه ای اشاره خواهیم کرد. مراحل انتخاب راکت برای بازیکنان حرفه…

رویه راکت و گروه بندی بر اساس سطح بازیکن

راهنمای انتخاب راکت (بخش اول)

در مطالب قبلی بطور کامل انواع راکت، چوب و رویه راکت را از نظر جنس و ساختار مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که در مطالب قبلی نیز به آن اشاره شد، آگاهی از اصطلاحات رایج و تخصصی راکت تنیس روی میز در انتخاب راکت مناسب امری ضروری است. اگر شما قصد دارید تا رشته تنیس…

رویه راکت و ویژگی های آن

در مطلب قبل به معرفی رویه راکت و انواع آن پرداختیم. در این مطلب به توصیف ویژگی های رویه راکت می پردازیم. آگاهی از ویژگی های رویه و خصوصیات آن برای انتخاب راکت مناسب بسیار ضروری می باشد.     ویژگی های رویه راکت   سرعت (Speed): میزان نیرویی است که از طریق ارتجاع رویه…