رویه راکت و ویژگی های آن

در مطلب قبل به معرفی رویه راکت و انواع آن پرداختیم. در این مطلب به توصیف ویژگی های رویه راکت می پردازیم. آگاهی از ویژگی های رویه و خصوصیات آن برای انتخاب راکت مناسب بسیار ضروری می باشد.     ویژگی های رویه راکت   سرعت (Speed): میزان نیرویی است که از طریق ارتجاع رویه…