چوب راکت و دسته بندی نوع دوم

راهنمای انتخاب راکت (بخش دوم)

در مطالب قبل آموختیم که برای انتخاب و ارتقا راکت مناسب ابتدا می بایست سطح بازیکن و سپس سبک بازی تعیین گردد. همچنین مراحل انتخاب راکت برای بازیکنان غیر حرفه ای را بیان کردیم. در این مطلب به برخی نکات انتخاب راکت برای بازیکنان حرفه ای اشاره خواهیم کرد. مراحل انتخاب راکت برای بازیکنان حرفه…